بدینوسیله در راستای ارتقا سطح رضایتمندی و انگیزشی مشتریان آیوپای شاپ در خصوص ارائه خدمات به اطلاع می رساند تخفیف ویژه جهت خرید لوازم خودرو برای همکاران در نظر گرفته شده است .
لازم بذکر است این خدمت برای آندسته از همکارانی ست که از طریق پشتیبانی سایت اقدام کنند .
جهت فعالسازی استفاده از تخفیفات ،کافی ست اطلاعات فروشگاه اعم از آدرس ، تلفن ، نام و نشان فروشگاه را به همراه تصویر کارت ویزیت فروشگاه برای پشتیبانی ارسال کنید
سپس در ساعت کاری از طرف پشتیبانی جنیون سنتر با فروشگاه جهت هماهنگی بیشتر تماس خواهند گرفت و مشمول تخفیف قرار خواهید گرفت .